Hitta!


Det ser inte mycket ut för världen, men i detta ögonblick markerar Jungman sina första kantareller för året. Som vanligt var det jag som såg dem först och gav kommando. Men han var direkt med på noterna. 

Vi har börjat skilja på olika kommandon för olika sök. 

  • Sök för enstaka sak
  • Leta för flera saker
  • Hitta för att markera en sak 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar