In my solitude


Den största utmaningen för oss och Jungman har varit det här med ensamheten. Alltså, att få hunden att finna sig i att lämnas. 

All annan träning har "bara rullat på". 

Men det hänger ju ihop. Jungmans egenskap att alltid vilja vara med och samarbeta efter bästa förmåga är ena sidan av ett mynt där baksidan är att han inte vill lämnas ensam. 

Ensamheten har fått erövras. Det har gått framåt. Och så har det kommit bakslag. Vi har hittat nya parametrar att ta hänsyn till och träna på. 

Det som givit mest är nog att kunna övervaka honom med en liten kamera kopplad till mobilen. Vi har kunnat se och höra vad som händer. Och kunnat belöna med att komma hem när han är lugn och ligger ned. 

Jaja. Nu är det inga problem att lämna Jungman ensam några timmar. Men än så länge undviker vi att göra det för ofta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar